Tuotteet

Lauhteenkäsittely-yksikkö CWTX B

Lauhteenkäsittely-yksikkö on mahdollista saada myös erillisenä kokonaisuutena joka hoitaa lauhteen käsittelyn, suodatuksen sekä lietteen erotuksen täysin itsenäisesti. Käsitelty lauhde voidaan johtaa viemäriin.

prev
next
1 2 34

Peruspesuri CSX B

CSX B on Caligo-pesurin perusmalli. Perusmalli pitää sisällään savukaasujen partikkeli- ja SO2 suodatuksen, yhden lämmön talteenottoalueen, lauhteen ja lietteen käsittelyn.

prev
next
1 2 34

Lämpöpumppukytkettävä pesuri CSX HPC

Caligon lämpöpumppukytkentäistä pesuria CS X HPC voidaan suositella tapauksissa, joissa peruspesuri on hankintahetkellä riittävä, mutta kaukolämpöverkon paluulämpötilat saattavat tulevaisuudessa nousta. Pesuri pitää sisällään varauksen toiselle lämmön talteenottoalueelle sekä lämpöpumppukytkennälle (ei sisällä lämpöpumppua). Pesurin mitoituksessa on myös huomioitu lämpöpumpun kytkemisestä aiheutuvat vesimäärän muutokset.

prev
next
1 2 34

Pesuri Lämpöpumpulla CSX HP

Lämpöpumpulla varustetun CS X HP-pesurimallin lämmön talteenottokyky perustuu patentoimaamme lämpöpumppukytkentään, joka nostaa lämmön talteenoton täysin uudelle tasolle. Lämpöpumppukytkentä varmistaa maksimaalisen lämmön talteenoton myös silloin, kun kaukolämmön paluulämpötilat nousevat korkeiksi ja perinteisen savukaasupesurin lämmön talteenotto romahtaa. Lämmön talteenotolla saavutettava vuosittainen polttoaineen säästö on jopa yli 30 %.

prev
next
1 2 34

Caligo-savukaasupesurit

Caligo savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Kaikissa pesureissa on kaksi moduulia, pesuri- ja lauhteenkäsittelymoduuli. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut johdetaan.

Lauhteenkäsittelymoduulissa eli laudetornissa on ylimpänä osana selkeytin, johon pesurissa syntynyt lauhde johdetaan ja jossa liete erottuu painavampana pohjalle. Tämän alapuolella on hiekkasuodatin, johon selkeytetty lauhde johdetaan ylivuotona. Hiekan pesu tapahtuu automaattisesti puhdistetulla lauhteella ja likainen pesuvesi johdetaan takaisin selkeyttimeen.

Tuotevalikoimaamme kuuluu tällä hetkellä neljä pesuri- ja lauhteen käsittelytuotetta. Tuotekoodissa X ilmaisee lämpökattilan koon megawateissa.