Lauhteenkäsittely-yksiköt

Lauhteenkäsittely-yksikkö on mahdollista saada myös erillisenä kokonaisuutena, joka hoitaa lauhteen käsittelyn, suodatuksen sekä lietteen erotuksen täysin itsenäisesti.

Lauhteenkäsittely-yksiköt

Lauhteenkäsittely-yksikkö on mahdollista saada myös erillisenä kokonaisuutena, joka hoitaa lauhteen käsittelyn, suodatuksen sekä lietteen erotuksen täysin itsenäisesti. Käsitelty lauhde voidaan johtaa viemäriin.

Caligo tarjoaa lauhteenkäsittelyyn kahta eri versiota: Raskaammalle hiukkaskuormalle kehitetyssä versiossa laudetornissa on ylimpänä osana selkeytin, johon pesurissa syntynyt lauhde johdetaan ja jossa liete erottuu painavampana pohjalle. Tämän alapuolella on hiekkasuodatin, johon selkeytetty lauhde johdetaan ylivuotona. Hiekan pesu tapahtuu automaattisesti puhdistetulla lauhteella ja likainen pesuvesi johdetaan takaisin selkeyttimeen.

Kevyemmälle hiukkaskuormalle kehitetty versio perustuu mikrosuodattimeen. Suodattimen pesu tapahtuu automaattisesti, syntyvä pesuvesi selkeytetään ja siitä erotellaan kiintoaine rejektiselkeyttimessä.