Pesuri Lämpöpumpulla CSX HP

Caligo savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut tai prosessin höyryt johdetaan.

Caligo-savukaasupesurit

Caligo-savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut tai prosessin höyryt johdetaan. Lauhteenkäsittelylle on oma toiminnallinen moduulinsa, jossa lauhde suodatetaan ja erotetaan kiintoaineesta syntyvän lauhteen koostumuksen mukaan.

Caligon pesureissa on aina kokonaisuus valmiiksi asennettuna alustalla, sähkö- ja prosessiautomaatio valmiina, itsenäinen Siemens-logiikka ja ohjelmisto. Asennusaikaa ei pesurin paikoilleen nostamisen ja liityntöjen kytkemisen lisäksi kohteessa tarvita.

Pesuri voidaan lisäksi varustaa omalla laitesuojalla, lipeäsäiliöllä, piipulla tai esimerkiksi saostusaltaalla ja kemikaalien annostelulaitteistolla.
Kysy lisäoptioista Caligon myyntitiimiltä.

Pesuri Lämpöpumpulla CSX HP

Lämpöpumpulla varustetun CS X HP-pesurimallin lämmön talteenottokyky perustuu patentoimaamme lämpöpumppukytkentään, joka nostaa lämmön talteenoton täysin uudelle tasolle.

Lämpöpumppukytkentä varmistaa maksimaalisen lämmön talteenoton myös silloin, kun kaukolämmön paluulämpötilat nousevat korkeiksi ja perinteisen savukaasupesurin lämmön talteenotto romahtaa. Lämmön talteenotolla saavutettava vuosittainen polttoaineen säästö on jopa yli 30 %.