Ratkaisut sahalaitoksille

Sahojen lämpölaitoksen hukkalämpö voidaan hyödyntää suoraan sahan omiin prosesseihin.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Sahojen lämpölaitoksen hukkalämpö voidaan hyödyntää suoraan sahan omiin prosesseihin. Näin sahat säästävät ulkopuolisen energian tai esimerkiksi uuden isomman kattilan hankintakuluissa.

Tyypillisiä sahalaitoksen prosessi johon savukaasupesuri soveltuu mainiosti, on viirakuivain (puru, hake, kuori) tai pellettikuivuri.

Caligon lauhdutinratkaisuilla kattilan jälkeistä matalaentalpialämpöä voidaan käyttää biopolttoainetuotteen kuivaamiseen.

Ratkaisumme kuivureihin

Kuivuriin kytketyn ratkaisun ansiosta ei kuivuri-investoinnin yhteydessä tarvitse ostaa uutta kattilaa, kun vanhan kattilan perään asennetaan pesuri ja kytketään suoraan kuivuriin. Kuivuri tuottaa myytävää tuotetta ja energia tulee prosessiin ilman merkittäviä polttoaine- tai käyttökustannuksia.

Pesurin modulaariselle alustalle asennetaan myös tarvittavat pumput, ja priimausyksiköt kuivurin kierron optimointia varten hyödyntäen täysin pesurin automaatiota. Näin säästetään tilaa, asennusaikaa ja kustannuksia.

Hyödyt

  • jopa 35 % vähemmän mahdollisen
    tuotteen polttamista
  • TAI lisää tuotantoa ilman uusia
    kattilainvestointeja
  • tehokkaampi poltto
  • vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Ratkaisumme sahalaitoksille

Peruspesuri CSx B

CSx B on Caligo-pesurin perusmalli. Perusmalli pitää sisällään savukaasujen partikkeli- ja SO2 pesuvyöhykkeen, yhden lämmön talteenottoalueen sekä lauhteen ja lietteen käsittelyn. Omalla alustalla ja itsenäisellä automaatiolla.

Pesuri Lämpöpumpulla CSx HP

Lämpöpumpulla varustetun CSx HP-pesurimallin lämmön talteenottokyky perustuu patentoimaamme lämpöpumppukytkentään, joka nostaa lämmön talteenoton täysin uudelle tasolle.

Kokoonpano

Toimitamme tarvittaessa koko kondensoivan teknologian rakennuksineen, savupiippuineen, kanavisto- ja putkisto kytkentöineen täysin valmiina kokonaisuutena. Kysy lisää.

Referenssejämme

Flo Energie – Piveteau Bois
Sainte-Florence 15 MW biomassalaitos

Polttoaine: Hake ja kuori
Caligon tuote: CS155D28BWTS216 Peruspesuri kuivuriaplikaatiolle
Toimitusvuosi: 2019
LTO-keskiarvo: 20-25 % (suunniteltu)
Sähkönkäyttö: 28 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 150/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9

Keitele Timber Oy
Alajärven sahan 14 MW biomassalaitos

Polttoaine: Hake ja kuori
Caligon tuote: CS155D26BWTS216 Peruspesuri kuivuriaplikaatiolle
Toimitusvuosi: Kesä 2019
LTO-keskiarvo: 35-40 % (suunniteltu)
Sähkönkäyttö: 28 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 30/20 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9