Ratkaisut teollisuuteen

Aina kun höyryä tuotetaan, siihen sitoutuu energiaa. Jos höyryä ei tiivistetä takaisin vedeksi, energia menee hukkaan, samoin vesi.

Teollisuuden jätehöyry hyötykäyttöön

Ympäri Eurooppaa on esimerkkejä, joissa jätehöyry tai hönkä vapautuu suoraan ilmakehään.

Teollisuuden tuotanto ja käsittelyprosessit, joissa kuivataan, paistetaan tai jäähdytetään (esim. pellettikuivaus, paperimassan kuivaus, teollinen elintarviketuotanto), vapauttavat jätehöyryä. Aina kun höyryä tuotetaan, siihen sitoutuu energiaa. Jos höyryä ei tiivistetä takaisin vedeksi, energia menee hukkaan, samoin vesi.

Caligon ratkaisu hyödyntää patentoitua kondensoivaa teknologiaa tämän jätehöyryn tiivistämiseen ja energian talteen ottamiseen. Energia voidaan hyödyntää teollisuuden omissa prosesseissa tai mahdollisuuksien mukaan yhdistämällä lämmöntalteenottoratkaisu kolmannen osapuolen lämpöverkkoon. Caligo toimii kaikkia osapuolia palvelevien kokonaisratkaisujen etsimisessä tarvittaessa kumppanina.

Lämpöakkukytkentä

Caligon patentoitua lämpöpumppusovellusta käytetään varastoimaan lämpöä lämpöakkuihin teollisuuslaitoksen tuotannon ollessa käytössä arkipäivisin.

Viikonloppuna ja pyhäpäivinä prosessin ollessa pysähdyksissä, samoja lämpöpumppuja käytetään myös energian purkamiseen korkealla hyötysuhteella. Tämän lisäksi lauhdevesi palautetaan takaisin teollisuusprosessiin.

Esimerkkitapauksessa lämpöteho on 6 MW ja vettä saadaan palautettua takaisin teollisuusprosessiin n. 30 000 m3/vuosi.

Ratkaisumme teollisuuteen

Peruspesuri CSx B

Pesuri Lämpöpumpulla CSx HP

Lauhteenkäsittely-yksiköt

Referenssejämme

Haapajärven lämpö Oy
Haapajärven 15 MW lämpölaitos

Polttoaine: Hake
Caligon tuote: CS055D28BWTS16 Peruspesuri
Toimitusvuosi: 2017
LTO-keskiarvo: 20 %
Sähkönkäyttö: 26 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 50/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9

Lempäälän Energia Oy
7,5 MW hakelämpölaitos

Polttoaine: Hake
Caligon tuote: CS033D24WTS16 Peruspesuri, jossa varaus lämpöpumppukytkennälle
Toimitusvuosi: 2018
LTO-keskiarvo: 20 % (suunniteltu)
Sähkönkäyttö: 17 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 150/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9

Pudasjärven Lämpö Oy
Pudasjärven 8 MW lämpölaitos

Polttoaine: Hake
Caligon tuote: CS155D22BWT20 Peruspesuri
Toimitusvuosi: 2018
LTO-keskiarvo: 20 % (suunniteltu)
Sähkönkäyttö: 28 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 300/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9