Lösningar för sågverk

Spillvärme från sågverkens värmeanläggningar kan användas direkt i sågverkets egna processer.

Återvinning av spillvärme

Spillvärme från sågverkens värmeanläggningar kan användas direkt i sågverkets egna processer. På så sätt sparar sågverken på extern energi eller till exempel på kostnader för inköp av en större panna.

Typiska sågverksprocesser som skrubbern utmärkt lämpar sig till är viratorkar (spån, flis, bark) eller pelletstorkar.

Med Caligos kondensatlösningar kan värmen efter pannan, som har låg energivärde, användas för torkning av biobränsleprodukter.

Våra lösningar för torkar

Tack vare att lösningen kan kopplas till torken behöver man inte köpa någon ny panna i samband med investeringen i torken, i och med att skrubbern installeras efter pannan och kopplas direkt till torken. Torken tillverkar produkter som säljs, och man får energi till processen utan betydande bränsle- eller driftskostnader.

På skrubberns modulära stativ installeras även nödvändiga pumpar och enheter för temperaturhöjning för optimering av cirkulationen i torken genom att utnyttja skrubberns automation fullt ut. På så sätt spars utrymme, installationstid och kostnader.

Fördelar

  • upp till 35 % mindre förbränning av produkt
  • ELLER mer produktion utan nya investeringar i pannor
  • effektivare förbränning
  • lägre koldioxidutsläpp

Våra lösningar för sågverk

CSx B standardskrubber

CSx B är en standardmodell av Caligo-skrubbern. I standardmodellen ingår partikel- och SO2-tvättzon, en värmeåtervinningszon samt hantering av kondensat och slam. Med eget stativ och fristående automation.

CSx HP skrubber med integrerat värmepump

I CSx HP-skrubbermodellen med värmepump baserar sig värmeåtervinningen på vår patenterade värmepumpskoppling som höjer tillvaratagandet av värme till en helt ny nivå.

Montering

Vid behov levererar vi hela den kondenserande teknologin med byggnader, skorstenar, kanal- och rörkopplingar som ett färdigt paket. Fråga gärna mer.

Våra referenser (på finska)

Flo Energie – Piveteau Bois
Sainte-Florence 15 MW bioboiler at a saw mill

Fuel: Wood chip and bark
Caligo product: CS155D28BWTS216 basic scrubber for belt dryer application
Delivery year: 2019
Heat recovery: 20-25 % (planned)
Electricity cons.: 28 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 150/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9

Keitele Timber Oy
Alajärvi 14 MW bioboiler at a saw mill

Fuel: Wood chip and bark
Caligo product: CS155D26BWTS216 (basic scrubber for belt dryer application)
Delivery year: June 2019
Heat recovery: 35-40 % (planned)
Electricity cons.: 28 kW
SO2 disposal: Above 97 %
IN/OUT particles: 30/20 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9