Teknologia

Valmis kokonaisuus

Kaikki Caligo-savukaasupesurit toimitetaan valmiina toiminnallisina kokonaisuuksina, jotka on testattu ja koekäytetty jo osana valmistusprosessia. Kilpailijoista poiketen Caligo-savukaasupesurit valmistetaan mahdollisimman pitkälle valmiiksi tuotteeksi. Tällä eliminoidaan kalliit kenttäprojektit, sekä säästetään rutkasti aikaa asennuksessa. Asennuspaikalla valmis järjestelmä ainoastaan kytketään muuhun laitokseen, jonka jälkeen se on toimintavalmis. Tämän lisäksi pesurijärjestelmämme ovat varustettuja itsenäisellä automaatiojärjestelmällä, joka huolehtii pesurin optimaalisesta toiminnasta ja sovittaa sen toiminta-asteen muun laitoksen toiminta-asteen mukaiseksi.

Käytämme patentoimaamme teknologiaa lauhteen puhdistuksessa. Teknologiamme ansiosta savukaasupesurin fyysinen koko on alle puolet perinteisten pesureiden koosta. Tämä tuo selvää säästöä lämpölaitosten rakennushankkeisiin infrastruktuurin osalta. Käytämme polttoprosessista syntyvää lauhdetta savukaasujen pesuun, jolloin erilliselle raakaveden käytölle ei ole tarvetta. Lauhde voidaan johtaa puhdistusprosessimme jälkeen viemäriverkostoon ilman lisäpuhdistusta.

Kaikki savukaasupesurimme ovat täysin itsenäisiä yksiköitä, jotka eivät aiheuta muun laitoksen toimintaan muutoksia, luotettavuusongelmia tai hyötysuhteen alenemista. Tuotefilosofiamme mukaisesti otamme selkeästi kokonaisvastuun pesurikokonaisuuksiemme toiminnasta ja luotettavuudesta.

Lämpöpumppukytkentä

Caligo-savukaasupesuri on mahdollista saada uudenlaisella tekniikalla, jolloin lämmön talteenotolla saavutettava vuosittainen polttoaineen säästö on jopa yli 30 %. Lämmön talteenottokyky perustuu patentoimaamme lämpöpumppukytkentään, joka nostaa lämmön talteenoton täysin uudelle tasolle. Lämpöpumppukytkentä varmistaa maksimaalisen lämmön talteenoton myös silloin, kun kaukolämmön paluulämpötilat nousevat korkeiksi ja perinteisen savukaasupesurin lämmön talteenotto romahtaa.

Katso eri savukaasupesureista tarkemmin tuotteet-välilehdeltä.

Ekonomia

Liiketaloudellisesti pesurilla on merkittävä rooli lämpölaitosten energiatehokkuuden parantajana. Pesuri-investoinnin jälkeen energiasäästöä syntyy tasaisesti korkealla tasolla koko lämmityskauden ajan riippumatta siitä, mitkä ulkoiset olosuhteet laitoksella ovat.