Peruspesuri CSX B

Caligo savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut tai prosessin höyryt johdetaan.

Caligo-savukaasupesurit

Caligo-savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut tai prosessin höyryt johdetaan. Lauhteenkäsittelylle on oma toiminnallinen moduulinsa, jossa lauhde suodatetaan ja erotetaan kiintoaineesta syntyvän lauhteen koostumuksen mukaan.

Caligon pesureissa on aina kokonaisuus valmiiksi asennettuna alustalla, sähkö- ja prosessiautomaatio valmiina, itsenäinen Siemens-logiikka ja ohjelmisto. Asennusaikaa ei pesurin paikoilleen nostamisen ja liityntöjen kytkemisen lisäksi kohteessa tarvita.

Pesuri voidaan lisäksi varustaa omalla laitesuojalla, lipeäsäiliöllä, piipulla tai esimerkiksi saostusaltaalla ja kemikaalien annostelulaitteistolla.
Kysy lisäoptioista Caligon myyntitiimiltä.

Peruspesuri CSX B

CSX B on Caligo-pesurin perusmalli. Perusmalli pitää sisällään savukaasujen partikkeli- ja SO2 suodatuksen, yhden lämmön talteenottoalueen, lauhteen ja lietteen käsittelyn. Peruspesuri on saatavana eri kokoluokissa alkaen kattilakokoluokista 3 MW.