CSx HP skrubber med integrerat värmepump

Caligo-skrubbrar baserar sig på moduler. I skrubbermodulen finns en tvättzon och beroende av modellen en eller två värmeåtervnningszoner, genom vilka rökgaser eller ångor från processen leds.

Caligo-skrubbrar

Caligo-skrubbrar baserar sig på moduler. I skrubbermodulen finns en tvättzon och beroende av modellen en eller två värmeåtervnningszoner, genom vilka rökgaser eller ångor från processen leds. För kondensathantering finns en egen funktionell modul, där kondensatet filtreras och separeras från suspenderat material utifrån sammansättningen av kondensatet.

Caligos skrubbrar levereras alltid färdigt installerade på ett stativ, inklusive el- och processautomation, fristående Siemens-logik och mjukvara. Förutom att lyfta skrubbern på plats och ansluta den krävs inga mer åtgärder för installation.

Skrubbern kan dessutom förses med ett separat anläggningsskydd, en lutbehållare eller till exempel en sedimenteringsbassäng och kemikaliedispenser. Fråga Caligos försäljningsteam om tillbehör.

CSx HP skrubber med integrerat värmepump

I CSx HP-skrubbermodellen med värmepump baserar sig värmeåtervinningen på vår patenterade värmepumpskoppling som höjer tillvaratagandet av värme till en helt ny nivå.

Värmepumpskopplingen säkerställer ett maximalt tillvaratagande av värme även i de fall där återledningstemperaturerna blir så höga att värmeåtervinningen hos traditionella skrubbrar inte fungerar. Den årliga bränslebesparingen genom värmeåtervinningen uppgår till över 30 %.