window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-02C3HFCY5S');
Första sida2024-02-12T10:25:25+00:00

Innovativ leverantör av teknologilösningar

Industriöverskott ger värdefull energi

Vi utvecklar, marknadsför och säljer produkt- och systemlösningar för rökgasrening inom energi- och processindustrin samt för utnyttjande av spillvärme.

Miljöteknologi och energieffektivitet

Värme till bostäder

Caligo Industria erbjuder en unik patenterad lösning där spillvärme från industrin återvinns i fjärrvärmenätet, vilket sparar på de råvaror som används för fjärrvärmeproduktion.

Aktuellt

Go to Top