Innovativ leverantör av teknologilösningar

Industriöverskott ger värdefull energi

Vi utvecklar, marknadsför och säljer produkt- och systemlösningar för rökgasrening inom energi- och processindustrin samt för utnyttjande av spillvärme.

Miljöteknologi och energieffektivitet

Värme till bostäder

Caligo Industria erbjuder en unik patenterad lösning där spillvärme från industrin återvinns i fjärrvärmenätet, vilket sparar på de råvaror som används för fjärrvärmeproduktion.