Lösningar
för värme-
producenter

Tillvaratagande och utnyttjande av spillvärme i fjärrvärmenätet har ökat och kommer att ha en allt större roll i energiproduktionen.

Spillvärme från industrin ger värme till bostäder

Tillvaratagande och utnyttjande av spillvärme i fjärrvärmenätet har ökat och kommer att ha en allt större roll i energiproduktionen.

Caligo Industria erbjuder unika patenterade lösningar som kan höja tillvaratagandet av rökgasvärme till en helt ny nivå. I den kondenserande tekniken tillvaratas spillenergi från rökgaser genom att omvandla vattenånga tillbaka till vatten, vilket gör att en betydande mängd energi frigörs. I Caligos process tillvaratas mer energi, eftersom stora industrivärmepumpar kyler ner vattnet klart under daggpunkten. På så sätt kondenseras vattnet och energi frigörs i betyligt högre grad än i en traditionell process. Samtidigt förbrukas mindre bränsle på ett effektivare sätt vid produktion av fjärrvärme. Detta har även en direkt inverkan på koldioxidutsläppen.

Caligos skrubber har optimerade funtioner för värmeåtervinning och rening. Tack vare en längre tvättzon pågår reningen under en längre tid än hos traditionella skrubbrar och partiklar och syror elimineras effektivare.

Skrubbern levereras alltid som en fristående enhet med eget stativ, automation och optimerad mjukvara.

Skrubbern är helt av stål, en brandsäker konstruktion. De stålkvaliteter som vi använder motstår korrosion mycket bra. Installationstiden är endast några dagar. Vi levererar våra kunder fabrikstestade färdiga paket.

Fördelar

  • även upp till 35 % värmeåtervinning
  • i en panna på 10 MW = 3,5 MW tilläggseffekt
  • ELLER 35 % lägre bränsleförbrukning
  • 35 % mindre förbränning
  • 35 % lägre koldioxidutsläpp

Våra lösningar för värmeproducenter

CSx HP skrubber med värmepump

CSx HPC skrubber som är kopplingsbar till en värmepump

CSx B
standardskrubber

Kondensat-behandlingsenheter

Våra referenser (på finska)

Adven Oy
8MW wood chip heat plant

Fuel: Wood chips
Caligo product: CS155D20PHP104WT22 Scrubber with heat pump
Delivery year: 2014
Heat recovery: 30 %
Electricity cons.: Below 110 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 150/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9

Alajärven Lämpö Oy
Alajärvi 9 MW bioplant

Fuel: Wood chips, peat and bark
Caligo product: CS255D22PHP106WT34 Scrubber with heat pump
Delivery year: 2016
Heat recovery: 35 %
Electricity cons.: Below 190 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 300/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9

Dalkia Tours France
9,5 MW bioboiler

Fuel: Wood chips
Delivery year: 2018
Caligo product: CS055D22SHP2716WTS16
Scrubber with two heat pumps
Heat recovery: 20-25 %
Electricity cons.: Below 515 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 50/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9