Lösningar för industrin

När man producerar ånga, blir det energi bunden i ångan. Om ånga inte kondenseras till vatten, går energin till spillo och vattnet likaså.

Återvinning av restånga från industrin

Runt om i Europa finns exempel där restånga frigörs direkt till atmosfären.

Produktions- och bearbetningsprocesser inom industrin där man torkar, värmer eller kyler (t.ex. pelletstorkning, torkning av pappersmassa, industriell livsmedelsproduktion), frigör restånga. När man producerar ånga, blir det energi bunden i ångan. Om ånga inte kondenseras till vatten, går energin till spillo och vattnet likaså.

I Caligos lösning används en patenterad kondenserande teknologi för att kondensera restångan och tillvarata energin. Energin kan användas i industrins egna processer eller i mån av möjlighet genom att koppla värmeåtervinningslösningen till ett värmenätverk av en tredje part. Vid behov kan Caligo agera partner i sökandet av helhetslösningar som betjänar alla parter.

Koppling med värmeackumulator

Caligos patenterade värmepumpslösning används för att lagra värme i en värmeackumulator när industrianläggningens produktion är i gång under vardagar.

Under helger, när produktionen står stilla, används samma värmepumpar även för att frigöra energi med en hög verkningsgrad. Dessutom återförs kondensvattnet tillbaka till industriprocessen.

I exemplet uppgår värmeeffekten till 6 MW och mängden vatten som kan återföras tillbaka till industriprocessen till ca 30 000 m3/år.

Våra lösningar för industrin

CSX B
standardskrubber

CSX HP skrubber med integrerat värmepump

Kondensat-
behandlingsenheter

Våra referenser (på finska)

Haapajärven lämpö Oy
Haapajärvi 15 MW bioboiler

Fuel: Wood chips
Caligo product: CS055D28BWTS16 Basic scrubber
Delivery year: 2017
Heat recovery: 20 %
Electricity cons.: 26 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 50/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9

Lempäälän Energia Oy
7,5 MW wood chip heat plant

Fuel: Hake
Caligo product: CS033D24WTS16 Peruspesuri, jossa varaus lämpöpumppukytkennälle
Delivery year: 2018
Heat recovery: 20 % (planned)
Electricity cons.: 17 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 150/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9

Pudasjärven Lämpö Oy
Pudasjärvi 8 MW bioboiler

Fuel: Wood chips
Caligo product: CS155D22BWT20 Basic scrubber
Delivery year: 2018
Heat recovery: 20 % (planned)
Electricity cons.: 28 kW
SO2 Disposal: Above 97 %
IN/OUT Particles: 300/50 mg/nm3
Solids in cond.: Below 10 mg/l
Condensate pH: 6-9