Våra lösningar

Caligo Industrias system kombinerar termodynamik och flödesteknik utifrån en bred erfarenhet av praktiska utmaningar inom energi- och processindustrin.

Lösningar för värmeproducenter

Caligo Industria erbjuder en unik patenterad skrubberlösning där tillvaratagandet av värme kan maximeras med hjälp av en termodynamsikt optimerad värmepumpskoppling.

Lösningar för sågverk

Med hjälp av Caligos lösningar kan sågverk torka biobränslen effektivt genom att använda spillvärme från sågverkets egen energianläggning för torkning.

Lösningar för industrin

Varje gång ånga produceras binds energi i den. Om ånga inte kondenseras till vatten, går energin till spillo.