Vår mission

Service

Vi skapar lösningar av våra produkter som helhetsmässigt fungerar bäst.

Kompetens

Flera decenniers erfarenhet av värmeåtervinning, rökgasrening och kondensathantering.

Teknologi

Vi erbjuder patenterad högtekonologi i färdiga paket.

Utnyttjande av spillvärme handlar om stor visdom

Rökgas och ånga, båda innehåller energi som håller på att försvinna i intet. Med hjälp av vår teknologi kan molnet från skorstenen omvandlas tillbaka till utnyttjningsbar energi. Caligos skrubber är en anordning för värmeåtervinning som renar gas och pressar energin i den tillbaka till en användbar form. Våra skrubbersystem kombinerar termodynamik och flödesteknik utifrån en bred erfarenhet av praktiska utmaningar inom energi- och processindustrin.

I våra lösningar ingår alltid en konsultativ utredningsprocess under vilken vi tar fram den helhetslösning av våra produkter som bäst lämpar sig för just er process. Vi hjälper er att förbättra energieffektiviteten avsevärt, utan att glömma rökgasrening.

En färdig ”Plug-and-Play” helhet

Alla Caligos skrubbrar levereras som färdiga funktionella helheter som redan har testats och provkörts som en del av tillverkningsprocessen. Till skillnad från konkurrenterna tillverkas Caligos system så långt som möjligt som färdiga produkter. På detta sätt kan vi eliminera dyra fältprojekt och spara mycket tid på installationen.

På installationsplatsen kopplas det färdiga systemet till den övriga anläggningen, varefter det är färdigt att användas.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Paketering och transport av Caligo-skrubbern.

Installation av Caligo-skrubbern.

Dessutom är våra skrubbersystem försedda med ett fristående automationssystem som ser till att skrubbern fungerar optimalt och anpassar dess aktivitetsgrad till att motsvara den övriga anläggningens aktivitetsgrad.

Vi använder vår patenterade teknologi vid kondensatrening. Tack vare vår teknologi är skrubberns fysiska storlek mindre än hälften av den hos traditionella skrubbrar. Detta innebär en ren besparing för värmeverkens byggprojekt vad gäller infrastrukturen. Vi använder det kondensat som skapas i processen för rökgasrening, vilket innebär att det inte finns något behov av att använda råvatten.

 Kondensatet kan efter vår reningsprocess ledas till avloppsnätet utan någon tilläggsrening.

Alla våra skrubbrar är helt fristående enheter som inte påverkar den övriga anläggningen i form av ändringar, problem med pålitlighet eller sämre verkningsgrad. I enlighet med vår produktfilosofi tar vi ett tydligt totalansvar för våra skrubberlösningars funktion och pålitlighet.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Leverans av Caligo-skrubbern: Lyft med fordonskran för installation.

Värmepumpskoppling

Caligos skrubber kan levereras med en ny teknik, där den årliga bränslebesparingen genom värmeåtervinning uppgår till över 30 %.

Värmeåtervinningen baserar sig på vår patenterade värmepumpskoppling som höjer utvinningen av värme till en helt ny nivå. Värmepumpskopplingen säkerställer ett maximalt tillvaratagande av värme även i de fall där återledningstemperaturerna blir så höga att värmeåtervinningen hos traditionella skrubbrar inte fungerar.

Läs mer om våra olika skrubbrar under fliken Våra lösningar.

Ekonomin

Affärsekonomiskt spelar skrubbern en viktig roll som förbättrare av energieffektivitet hos värmeproducenter och industrin.

Investeringen i en skrubber skapar en stabil hög energibesparing under hela eldningsperioden oavsett vilka yttre omständigheter som anläggningen har.