Ratkaisumme

Caligo Industrian järjestelmissä yhdistyvät termodynamiikan ja virtaustekniikan teoriat sekä mittava kokemus energia- ja prosessiteollisuuden käytännön haasteista.

Ratkaisut
lämmöntuottajille

Caligo industria tarjoaa ainutlaatuista patentoitua pesuriratkaisua, jossa termodynaamisesti optimoidulla lämpöpumppukytkennällä saadaan nostettua lämmöntalteenotto huippuunsa.

Ratkaisut
sahalaitoksille

Caligon ratkaisujen avulla sahojen on mahdollista kuivata biopolttoainetta tehokkaasti, kun kuivaamiseen käytetään sahan oman energialaitoksen hukkalämpöä.

Ratkaisut
teollisuuteen

Aina kun höyryä tuotetaan, siihen sitoutuu energiaa. Jos höyryä ei tiivistetä takaisin vedeksi, energia menee hukkaan.