Ratkaisut lämmön-tuottajille

Hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämpöverkossa on noussut ja tulee nousemaan entistä tärkeämpään rooliin energiantuotannossa.

Teollisuuden ylijäämästä lämpöä koteihin

Hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kaukolämpöverkossa on noussut ja tulee nousemaan entistä tärkeämpään rooliin energiantuotannossa.

Caligo Industria tarjoaa ainutlaatuisia patentoituja ratkaisuja, joilla savukaasujen lämmön talteenotto pystytään nostamaan uudelle tasolle. Kondensoivassa teknologiassa savukaasujen hukkaenergia otetaan talteen muuttamalla vesihöyry takaisin vedeksi, jolloin vapautuu huomattava määrä energiaa. Caligon prosessissa talteen otettavaa energiaa saadaan enemmän, sillä että vettä jäähdytetään isoilla teollisuuslämpöpumpuilla selkeämmin alle kastepisteen. Tällöin vettä tiivistyy ja energiaa vapautuu huomattavasti enemmän kuin perinteisessä prosessissa. Samalla kaukolämmön tuottamisessa polttoaineita poltetaan vähemmän ja tehokkaammin. Tällä on myös suora vaikutus hiilidioksidipäästöihin.

Caligo-pesurissa on optimoidut lämmön talteenotto- ja pesutoiminnot. Pidemmän pesuvyöhykkeen ansiosta pesu kestää perinteistä pesuria kauemmin ja poistaa hiukkasia ja happoja tehokkaammin.

Pesuri on aina itsenäinen yksikkö omalla jalustalla, automaatiolla ja optimoidulla ohjelmistolla

Pesurissa on täysin teräksinen, paloturvallinen rakenne. Käyttämämme teräslaadut kestävät erittäin hyvin korroosiota. Asennusaika kohteessa on vain joitakin päiviä. Toimitamme asiakkaillemme tehdastestatun valmiin paketin.

Hyödyt

  • jopa 35 % lämmön talteenotto
  • 10 MW kattilassa = 3,5 MW lisätehoa
  • TAI 35 % pienempi polttoaineenkulutus
  • 35 % vähemmän polttamista
  • 35 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Ratkaisumme lämmöntuottajille

Pesuri Lämpöpumpulla
CSx HP

Lämpöpumppukytkettävä pesuri CSx HPC

Peruspesuri
CSx B

Lauhteenkäsittely-
yksiköt

Referenssejämme

Adven Oy
8MW hakelämpölaitos

Polttoaine: Hake
Caligon tuote: CS155D20PHP104WT22 Lämpöpumppupesuri
Toimitusvuosi: 2014
LTO-keskiarvo: 30 %
Sähkönkäyttö: Alle 110 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 150/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9

Alajärven Lämpö Oy
Alajärven 9 MW lämpölaitos

Polttoaine: Hake, turve ja kuori
Caligon tuote: CS255D22PHP106WT34 Lämpöpumppupesuri
Toimitusvuosi: 2016
LTO-keskiarvo: 35 %
Sähkönkäyttö: Alle 190 kW
SO2-erotusaste: Yli 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 300/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9

Dalkia Tours France
9,5 MW biomassalaitos

Polttoaine: Hake
Toimitusvuosi: 2018
Caligon tuote: CS055D22SHP2716WTS16
Pesuri kahdella lämpöpumpulla
LTO-keskiarvo: 20-25 %
Sähkönkäyttö: Below 515 kW
SO2-erotusaste: Above 97 %
IN/OUT Hiukkaset: 50/50 mg/nm3
Lauhteen kiintoaine: Alle 10 mg/l
Lauhteen pH: 6-9