Lämpöpumppukytkettävä pesuri CSX HPC

Caligo savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut tai prosessin höyryt johdetaan.

Caligo-savukaasupesurit

Caligo-savukaasupesurit perustuvat moduuliajatteluun. Pesurimoduulissa on pesuvyöhyke ja mallista riippuen yksi tai kaksi lämmöntalteenottovyöhykettä, joiden läpi savukaasut tai prosessin höyryt johdetaan. Lauhteenkäsittelylle on oma toiminnallinen moduulinsa, jossa lauhde suodatetaan ja erotetaan kiintoaineesta syntyvän lauhteen koostumuksen mukaan.

Caligon pesureissa on aina kokonaisuus valmiiksi asennettuna alustalla, sähkö- ja prosessiautomaatio valmiina, itsenäinen Siemens-logiikka ja ohjelmisto. Asennusaikaa ei pesurin paikoilleen nostamisen ja liityntöjen kytkemisen lisäksi kohteessa tarvita.

Pesuri voidaan lisäksi varustaa omalla laitesuojalla, lipeäsäiliöllä, piipulla tai esimerkiksi saostusaltaalla ja kemikaalien annostelulaitteistolla.
Kysy lisäoptioista Caligon myyntitiimiltä.

Lämpöpumppukytkettävä pesuri CSX HPC

Caligon lämpöpumppukytkentäistä pesuria CS X HPC voidaan suositella tapauksissa, joissa peruspesuri on hankintahetkellä riittävä, mutta kaukolämpöverkon paluulämpötilat saattavat tulevaisuudessa nousta. Pesuri pitää sisällään varauksen toiselle lämmön talteenottoalueelle sekä lämpöpumppukytkennälle (ei sisällä lämpöpumppua).

Pesurin mitoituksessa on myös huomioitu lämpöpumpun kytkemisestä aiheutuvat vesimäärän muutokset. Ratkaisu mahdollistaa myös pesurin ja lämpöpumpun investointien jakamisen eri ajankohtiin.