CSx HPC skrubber med option till en värmepump

Caligo-skrubbrar baserar sig på moduler. I skrubbermodulen finns en tvättzon och beroende av modellen en eller två värmeåtervnningszoner, genom vilka rökgaser eller ångor från processen leds.

Caligo-skrubbrar

Caligo-skrubbrar baserar sig på moduler. I skrubbermodulen finns en tvättzon och beroende av modellen en eller två värmeåtervnningszoner, genom vilka rökgaser eller ångor från processen leds. För kondensathantering finns en egen funktionell modul, där kondensatet filtreras och separeras från suspenderat material utifrån sammansättningen av kondensatet.

Caligos skrubbrar levereras alltid färdigt installerade på ett stativ, inklusive el- och processautomation, fristående Siemens-logik och mjukvara. Förutom att lyfta skrubbern på plats och ansluta den krävs inga mer åtgärder för installation.

Skrubbern kan dessutom förses med ett separat anläggningsskydd, en lutbehållare eller till exempel en sedimenteringsbassäng och kemikaliedispenser. Fråga Caligos försäljningsteam om tillbehör.

CSx HPC skrubber med option till en värmepump

Caligos skrubber som är kopplingsbar till en värmepump kan rekommenderas i de fall där standardskrubbern vid tidpunkten för inköp är tillräcklig, men där återledningstemperaturerna från fjärrvärmenätet i framtiden kan komma att stiga. I skrubbern ingår reservering för en till värmeåtervinningszon samt för koppling till en värmepump (värmepumpen ingår inte).

Vid dimensioneringen av skrubbern har även ändringar i vattenmängden efter kopplingen av en värmepump beaktats. Lösningen möjliggör även investering i en skrubber och en värmepump vid olika tidpunkter.